لوکس متر

لوکس متر, نور سنج

لوکس متر, نور سنج

نورسنج دیتالاگر دارای قابلیت اندازه گیری لوکس وفوت کندلا درمحدوده ی ۰~۲۰۰۰۰میباشد.روشنایی سنج tes-1336a قابلیت ثبت اطلاعات و اتصال به کامپیوترباکابلRS-232را دارد.

لوکس (به انگلیسی: lux) (نماد: lx) یکای شدت روشنایی در واحد SI است

که به صورت شارنوری بر واحد سطح تعریف می‌شود. هر لوکس معادل یک لومن بر متر مربع است.

در علوم نورسنجی ، لوکس به عنوان مقیاسی برای سنجش شدت نوری که بوسیله چشم انسان درک می‌شود

مورد استفاده قرار می‌گیرد. این واحد در علوم رادیومتری معادل واحد وات بر متر مربع است،

اما در لوکس هر طول موج یک ضریب وزنی دارد که طبق تابع درخشندگی محاسبه می‌شود.

تابع درخشندگی یا منحنی حساسیت چشم یا تابع بازده نوری، یک تابع یا منحنی است

که میانگین حساسیت چشم انسان‌ها به نور را در طول موجهای مختلف مشخص می‌کند.

لوكس:روشنایی ایجاد شده به وسیله شار نوری یک لومن بر روی سطحی برابر با یک متر مربع را گویند.
فوت‌كندل: روشنایی سطحی معادل یک فوت مربع که شار نوری مساوی یک لومن را به طور یکنواخت از فاصله یک فوتی از منبع نور دریافت می کند.

2255
لوکس متر

همانند همه یکاهای نورسنجی، لوکس هم یک یکای معادل در پرتوسنجی دارد. تفاوت بین هر یکا در محاسبات نورسنجی و یکای معادل آن در پرتوسنجی این است که یکاهای پرتوسنجی بر اساس توان فیزیکی هستند و تمام طول موج‌ها وزن یکسان دارند. در حالی که در محاسبات نورسنجی به این نکته توجه می‌شود که سیستم بینایی انسان به بعضی از طول موج‌ها حساسیت بیشتری دارد. بر همین اساس به هر طول موج یک وزن معین داده می‌شود. تابع درخشندگی تابعی است که در آن وزن هر طول موج قابل مشاهده است.

هر لوکس یک لومن بر متر مربع است (lm/m2) و یکای متناظر آن در پرتوسنجی که همان درخشندگی است معادل یک وات بر متر مربع است (W/m2). در واقع هیچ تابع تبدیلی یکتایی برای تبدیل لوکس به (W/m2) وجود ندارد. برای هر طول موج یک ضریب معین وجود دارد و تنها با دانستن طیف نور می‌توان دو واحد را به هم تبدیل کرد. طول موج ۵۵۵nm (سبز) بیشترین ضریب روشنایی را دارد. در این طول موج سیستم روشنایی انسان بیشترین حساسیت را دارد. برای یک منبع نور که تنها در این طول موج نورافشانی می‌کند کمترین مقدار انرژی نیاز است.

لوکس‌متر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *