بایگانی برچسب: s

الکل سنج تنفسی الکل سنج مایعات

الکل سنج تنفسی الکل سنج مایعات میزان سنجش الکل در مصرف میباشد .

الکل سنج تنفسی  تعیین کننده مصرف الکل در انسان میباشد که با دستگاه الکل سنج تنفسی

قابل درک میباشد .

انواع الکل سنجها شامل

الکل سنج الکل سنج الکل سنج
فروش الکل سنج آنالوگ

الکل سنج فروش آب سنج اسید سنج

الکل سنج تنفسی

الکل سنج دیجیتال تنفسی

آب سنج

اسید سنج
الکل سنج
سری کامل الکل سنج دیجیتال
دماسنج دیجیتال
دماسنج
دماسنج و رطوبت سنج
دماسنج و رطوبت سنج دیجیتال

الکل سنج تنفسی الکل سنج دیجیتال تنفسی  الکل سنج دیجیتال

 

الکل سنج تنفسی الکل سنج مایعات
الکل سنج تنفسی الکل سنج مایعات

الکل سنج ابزار ساده‌ای برای اندازه‌گیری سنجش الکل و یا چکالی آب میباشد.

شامل یک استوانهٔ شناور است که انتهای پایینی آن به شکل مخروط و سنگین و انتهای بالایی آن به صورت لوله‌ای باریک است. زمانی که آب‌سنج را در یک مایع قرار دهیم شکل عمودی به خود خواهد گرفت و در مایع فرو میرود .

دستگاه های جدید معمولاً وزن مخصوص را اندازه می‌گیرند اما درجه‌بندی‌های متفاوتی وجود دارد که در برخی صنایع استفاده می‌شود. مانند موارد زیر: گرانش API عموماً بوسیلهٔ  خام جهانی استفاده می شود.

  • مقیاس بومه: قبلاً در شیمی صنعتی و دارو شناسی استفاده می شد.
  • مقیاس بریکس: بطور اولیه در آبمیوه استفاده می‌شد،
  • در کارخانهٔ شراب و صنعت شکر نیز استفاده می‌شود.
  • مقیاس ایچسل: برای اندازه گیری غلطت انگور شراب استفاده می شود.
  • مقیاس افلاطون: اصولاً برای آبجو سازی استفاده می شود.
  • مقیلس توادل: درگذشته در سفیدگری و صنعت آزمایشگاهی استفاده می‌شد.
  • آب سنج گرمایی یک آب سنج است که یک گرماسنج کنار بخش شناور شدن دارد.برای اندازه گیری غلظت محصولات مانند نفت های سوختی نمونه معمولاً در یک ژاکت(پوشش) گرما با یک دما سنج در پشت آن گرم میشود چون چگالی وابسته به دما است.نفت های سبک نوعاً در ۱۵ درجه سانتی گراد در ژاکت(بسته) های سرد جاسازی می شوند.نفت های خیلی سبک با عناصر بسیار فرار با یک ظرف اندازه-متغیر با استفاده از یک پیستون شناور نمونه بردار برای کم کردن