بایگانی برچسب: s

الکل سنج آزمایشگاهی الکل سنج دقیق صنعتی خانگی با بهترین برند فروش +خرید

الکل سنج آزمایشگاهی الکل سنج دقیق صنعتی خانگی با بهترین برند فروش +خرید

الکل متر مایعات شامل  دیجیتال الکل سنج آنالوگ صنعتی  آزمایشگاهی  تنفسی میباشد.

فروش الکل سنج آنالوگ  آب سنج اسید سنج

وسیله ای یاابزار ساده‌ای برای اندازه‌گیری الکل داخل است. آب‌سنج شامل یک استوانهٔ شناور است که انتهای پایینی آن به شکل مخروط و سنگین و انتهای بالایی آن به صورت لوله‌ای باریک است. زمانی که آالکل سنج را در یک مایع قرار دهیم شکل عمودی به خود خواهد گرفت و در مایع فروخواهد رفت.  میزان فرورفتن این ابزار با چگالی آن متناسب است، در عین حال ممکن است چگالی را از روی مقیاس روی لوله بخوانند.

الکل سنج آزمایشگاهی الکل سنج دقیق صنعتی خانگی با بهترین برند فروش +خرید
الکل سنج
الکل سنج آزمایشگاهی الکل سنج دقیق صنعتی خانگی با بهترین برند فروش +خرید

 

دیجیتال مخصوص مایعات  مخصوص تست الکل داخا مایعات و تنفس الکل مصرف شده.

در شیمی به هر ترکیب شیمیایی که یک گروهِ هیدرکسیل (‎-OH‏)

متصل به کربن یک آلکیل داشته‌باشد، الکل گویند. فرمول کلی

یک الکل سادهٔ غیر حلقه‌ای ‎CnH2n+1OH‏ است.

در شیمی الکل‌ها در شمار گروه مهمی از ترکیب‌های شیمیایی هستند

و در واکنش‌های گسترده‌ای شرکت می‌کنند و بسیاری از ترکیب‌های

شیمیایی از آن‌ها به دست می‌آیند، به طوری در کتاب شیمی آلی

موریسن و بوید آمده‌است که اگر به شیمی‌دانی بگویند او را با ده ترکیب

شیمیایی دریک جزیره تنها خواهند گذاشت  یکی از آن‌ها خواهدبود.

به طور کلی، زمانی که نام به تنهایی به کار می‌رود، معمولاً منظور اتانول است که همان الکل گرفته‌شده از جو یا عرق یا همان مشروبات می‌باشد. اتانول مایعی بی‌رنگ و فرار وبا بویی بسیار تند است که از تخمیر شکرها به دست می‌آید. همچنین گاه به هر گونه نوشیدنی که داشته‌باشد، الکل می‌گویند. هزاران سال

جهت دریافت کاتالوگ مشخصات و سایر محصولات و دستگاهها  تماس حاصل فرمائید.۶۶۱۲۶۴۸۳ (۱۲خط ویژه)