بایگانی برچسب: s

اوگرهای دستی خاک

اوگرهای دستی خاک نمونه گیری توسط اوگرهای دستی یکی از آسانترین و سبکترین روش ها

جهت نمونه گیری خاک میباشند.

به طوری که معمولا بدون استفاده از سه پایه میتوان نمونه خاک را بيرون آورد.

تیغه­ های نمونه گیر با کیفیت بالا و وزن سبک در ابعاد ۲,۳,۴inch به همراه دسته­ های کوتاه، بلند وT شکل تولید و به همراه کیف قابل حمل ارائه می شود.

 

_1324_S092-S095
اوگرهای دستی خاک