بایگانی برچسب: s

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهزات پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی مدارس تجهزات پزشگی

تجهیزات آزمایشگاهی فروش

تجهیزات آزمایشگاهی تجهیزات پزشگی

تجهیزات آموزشیانواع پیپت سادهانواع پیپت حبابدار

دسیکاتورساده در اندازه های دسیکاتور شیردار در اندازه های
قیف دکانتور ۱۰۰ سی سی خارج یقیف دکانتور ۲۵۰ سی سی خارجی
قیف دکانتور ۵۰۰ سی سی خارجیقطره

چکان۱۲۵سی سی سر خروسی
لوله شاخه ای بلند

تجهیزات مدارس

تجهیزات آزمایشگاه مدارس

تجهیزات فیزیک مدارس

تجهیزات آموزشی مدارس

تجهیزات آموزشی

مواد آزمایشگاه مدارس

آینه محدب و مقعر با حامل بزرگ(خارجی)
آینه تخت با پایه
آمپر متر،ولت متر، گالوانومتر (هرکدام)
آنتی کر A.B.C
آونگ دوطرفه کاتر
آونگ الکتریکی با میله لاکی شیشه ای
آهنربا الگتریکی بزرگ خارجی
اهنربا تیغه ای بزرگ خارجی
آهنربا تخت بلوکی خارجی
آهنربا U شکل بزرگ خارجی
آهنربا معلق زوجی بزرگ (روی پایه)
آزمایش حرکت بروانی
آزمایش لنز (تامسون)
آزمایش ارستد
افلاک نما (خارجی)
استوانه ارشمیدس
الکتروسکوپ عقربه ای بزرگ
استوانه فاراده
اسپا تول قاشقی استیل
الکترو فور (کامل)
الکل سنج
ابزار اندازه گیری کشش سطحی
انبساط طولی سه میله ای خارجی
انبساط طولی سه میله ای ایرانی
الکترود زغالی (میله گرافیت)
آب مقطر ۴ لیتر در ساعت
اسپکتروسکوپ (طیف سنج)
اهمتر عقربه ای
اهمتر دیجیتال
بوبین با هسته وجوش (کامل)
توری نسوز ایرانی
تیغ جراحی همراه با دسته (خارجی)
تیغه فلزی دی متال (دماپا)
تعادل نیروها با ۴وزنه
ترازو دو کفه ای (با جعبه وزنه)
ترازو سه اهرمی چینی
ترازو دیجیتال رومیزی۱/۰ تا ۵۰۰گرم
ترازو دیجیتال رومیزی ۰۱/۰تا ۳۰۰ گرم
ترازو دیجیتال ۱ تا ۷ گیلو گرم
ترانس کاهنده ۲۴

شیشه آلات آزمایشگاهی مدارس مواد آزمایشگاهی مدارس

ارلن خلا ۲۵۰ سی سی
ارلن خلا ۵۰۰ سی سی

بشردر اندازه های ۵۰٫ ۱۰۰٫۲۵۰٫۴۰۰٫۱۰۰۰٫ ۶۰۰ سی سی

استوانه مدرج ۲۵ ۵۰ ۱۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰

بالن ته صاف در اندازه های ۱۰۰
۲۵۰ ۵۰۰
بالن ته گرددر اندازه های ۵۰
۱۰۰ ۲۵۰
بالن ژوژه در اندازه های ۱۰۰ ۲۵۰ ۵۰۰ سی سی
بورت شیردار ۵۰ سی سی
بورت شیردار ۲۵ سی سی
انواع پیپت ساده
انواع پیپت حبابدار
دسیکاتورساده در اندازه های
دس
لوله آزمایش ۱۰۰×۱۶خارجی
لوله آزمای ۸۵×۱۵خارجی
لوله آزمایش ۱۶۰×۱۶ خارجی
لوله آزمایش ۱۸۰ x18 خارجی
لوله U شکل شیشه ای
مبرد مارپیچ دو سر روداژ
مبرد ساده دو سر روداژ
قیف شیشه ای کوچک
قیف شیشه ای متوسط
همزن شیشه ای

52525