بایگانی برچسب: s

کاغذ PH|خرید کاغذPH|فروش پی اچ متر کاغذی ،کاغذPH

کاغذ PH|خرید کاغذPH|فروش پی اچ متر کاغذی ،کاغذPH

فروش کاغذ PH یا کاغذ تورنسل یکی از مواد شناساگر برای

سنجش اسید و باز در آزمایشگاه است،

برای اندازه گیری درجه اسیدی یا بازی بودن محلولها و مایعات به کار می رود.
PH متریک محلول، پارامتری برای نمایش میزان غلظت یون H+ در محلول هاست و این عدد می تواند از  ۰ تا ۱۴ متغیر باشد، که ۰ نشان دهنده ی قوی ترین اسید و ۱۴ معرف قوی ترین باز می باشد و ۷ نیز ph آب خالص را نشان می دهد.
برای نمایش طیف اعداد ۰ تا ۱۴ از طیف رنگین کمان استفاده ی کنند بدین صورت که ۰ را با قرمز و ۱۴ را با رنگ آبی تیره (مایل به بنفش) نمایش می دهند.

طرز کار

در کاغذ PH مواد معرف یا شناساگر وجود دارند که در واکنش با اسید و باز تغییر رنگ می دهند و به گونه ای از این خاصیت تغییر رنگ در کاغذ تورنسل  کاغذ لیتموس استفاده شده است که به شکل زیر هر رنگ معرف یک  باشد.

ph-paper2
کاغذ پی اچ

وسیله‌ای الکترونیکی است که جهت سنجش میزان پی‌اچ

(میزان اسیدی یا بازی بودن ماده) به کار می‌رود. این ابزار دارای الکترودهای خاصی است

که با قرار دادن در مایع، عدد پی‌اچ آن را روی صفحه نمایشگر خود نمایش می‌دهد.

دقت و سرعت این ابزار نسبت به شناساگرهای معمولی بیشتر بوده

و به همین دلیل در حال توسعه بیشتر در صنایع مختلف است.

پی‌اچ سنج نخستین بار در سال ۱۹۳۶ میلادی توسط شیمیدان آمریکایی آرنولد اورویل بکمان اختراع گردید

جهت دریافت کاتالوگ مشخصات و سایر محصولات و دستگاهها  تماس حاصل فرمائید.۶۶۱۲۶۴۸۳ (۱۲خط ویژه)

In chemistry, pH (/pˈ/) is a numeric scale used to specify the acidity or basicity of an aqueous solution. It is approximately the negative of the logarithm to base 10 of the molar concentration, measured in units of moles per liter, of hydrogen ions. More precisely it is the negative of the logarithm to base 10 of the activity of the hydrogen ion.[1] Solutions with a pH less than 7 are acidic and solutions with a pH